A Kuratórium feladatai Nyomtatás
  • Döntés a Közalapítványhoz történő csatlakozás és feltételhez kötött támogatások elfogadásáról.
  • A Közalapítvány éves gazdálkodási tervének elfogadása és mérlegének megállapítása.
  • Gondoskodás a közalapítványi vagyon kezeléséről.
  • A kuratóriumi ülés napirendjének elfogadása.
  • Közhasznú szerződések jóváhagyása, közfeladat vállalása, a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának (az Alapító egyetértésével történő), támogatási szabályzatának és más szabályzatainak elfogadása.
  • Döntés az alapítványi céloknak megfelelő támogatásokról, pályázatok kiírásáról, azok meghirdetéséről és a támogatások odaítéléséről.
  • A nyilvánosság tájékoztatása a Közalapítvány működéséről.
  • Döntés a közhasznúsági jelentésről.
  • Évente egyszer beszámol az Alapítvány működéséről az Alapítónak.