A Közalapítvány képviselete Nyomtatás
A Kuratórium elnöke képviseli a közalapítványt a bíróság, a hatóságok, illetve harmadik személyek felé. Az elnök - helyettesítésére - esetileg képviseleti meghatalmazást adhat a Kuratórium bármelyik érdektelen tagjának, illetőleg a Kuratórium állandó helyettes(eke)t is megbízhat érdektelen tagjai közül.

A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és egy kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. Első helyen az elnök, második helyen a tag ír alá.

A bankszámla feletti rendelkezési jogot az elnök tartós akadályoztatása esetén két tag egyidejű aláírással gyakorolja