Célunk Nyomtatás
Az Önkormányzat felelős a gondjára bízott kerület működőképességéért, el kell látnia azokat a törvény által kötelezően előírt, valamint önként magára vállalt feladatokat, melyek a kerületben élők indokolt igényeinek kielégítése, továbbá az intézmények működtetése céljából szükségesek.
Az Önkormányzat felelősséget érez a nyugodt, biztonságos közérzet megteremtéséhez, illetve az ennek elősegítéséhez szükséges feltételek biztosításáért.
Felmérve azt a sajnálatos tényt, hogy a XI. kerületben is szaporodnak a bűnesetek, a Rendőrség romló technikai feltételekkel kísérli meg a bűnözés feltartóztatását, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63. § (1) bekezdés alapján, figyelemmel a 8. § (1) bekezdés szerint meghatározott közbiztonsági feladatok helyi ellátása biztosításának érdekében mellőzhetetlen, hogy az Önkormányzat részint saját anyagi eszközeivel részt vállaljon a kerület biztonságának javításában, részint segítséget kérjen intézményektől és magánszemélyektől e feladatok közös megoldására.
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) bekezdésének 15. pontja szerinti közrend és közlekedésbiztonság védelmi, Önkéntes tűzoltási, mentési, katasztrófa-elhárítási tevékenységet lát el.