ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2010. Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2010.
2.oldal
3.oldal
4.oldal
5.oldal
Minden oldal
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2010.
HATÁROZATOK TÁRA

1/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a következő napirendi pontokat:
1. 2010. évre benyújtott pályázatok befogadása
2. Támogatott szervezetek 2009. évi pénzügyi beszámolója
3. 2009. évi leltár elfogadása
Zárt ülés:
4. Tájékoztató a 2010. évi költségvetési tervről – dr. Tóth László elnök
5. 2009. évi pénzügyi beszámoló elfogadása – Papp Krisztina pénzügyi ügyintéző
6. Előzetes könyvvizsgálattal kapcsolatos észrevételek – Szűcs Gáspárné könyvvizsgáló
7. Egyebek
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
2/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Ötház Polgárőr Egyesület írásban benyújtott pályázatát befogadja és a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatási összeget megadja. Az egyesület egész évi támogatásként 1.050.000.-Ft, azaz: Egymillió-ötvenezer forintot jelölt meg.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
3/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Kelenvölgyi Polgárok Köre Polgárőr Egyesület írásban benyújtott pályázatát befogadja és a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatási összeget megadja. Az egyesület egész évi támogatáskén 2.290.000.-Ft, azaz: Kettőmillió-kettőszázkilencvenezer forintot jelölt meg.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
4/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az Újbuda Közterület-felügyelet írásban benyújtott pályázatát befogadja és a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatási összeget megadja. A pályázó egész évi támogatásként 10.000.000.-Ft, azaz: Tízmillió forintot jelölt meg.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
5/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-budai TMP Újbudai Tűzőrség írásban benyújtott pályázatát befogadja és a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig a 2010. évre igényelt 15 M Ft-ot, azaz: Tizenötmillió forintot, a 2009. évben megítélt, de fel nem használt összeggel növelve megadja.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
6/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy az Újbuda Sashegy Polgárvédő Egyesület írásban benyújtott pályázatát befogadja és a Támogatási Szerződés szerint rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatási összeget megadja. Az egyesület egész évi támogatásként 5.200.000.- Ft, azaz: Ötmillió-kettőszázezer forintot jelölt meg.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
7/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül befogadta az Ötház Polgárőr Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolóját.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
8/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül befogadja a Kelenvölgyi Polgárok Köre Polgárőr Egyesület 2009. évi pénzügyi beszámolóját, amennyiben a hiányzó dokumentumokat 8 napon belül becsatolja.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: 2010. január 29.
9/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül befogadta az Újbuda Közterület-felügyelet 2009. évi pénzügyi beszámolóját.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos
10/KKK/2010.(I. 21.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül befogadta az Újbudai Tűzőrség 2009. évi pénzügyi beszámolóját.
Felelős: dr. Tóth László
Határidő: folyamatos


 
powered by ICD 2000 Kft.