ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2009. Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2009.
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
8. oldal
9. oldal
10. oldal
Minden oldal
A XI. KERÜLET KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
2009.
HATÁROZATOK TÁRA

1./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat
:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendet.
2./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a következő határozati javaslatot:
A Kuratórium tudomásul veszi a kerületi kapitányságvezető tájékoztatását, és egyúttal felkéri, hogy írásban, a lehető legrövidebb időn belül juttassa el az új alapítvánnyal kapcsolatos elképzeléseket a Kuratóriumhoz, konkretizálva azokat a kérdéseket, amelyekben Kuratóriumi döntés szükséges és indokolt.
3./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül befogadta az Újbuda Közterület- felügyelet által benyújtott 11.800.000.- Ft, azaz: Tizenegymillió nyolcszázezer forintnyi támogatásról szóló részletes pályázatot azzal, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg erejéig finanszírozza azt.
4./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Kelenvölgyi Polgárok Köre által írásban benyújtott részletes pályázatát befogadja, mely egész évi támogatásként 1.940.000.- Ft, azaz: Egymillió kilencszáznegyvenezer forintot jelölt meg végösszegként és a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig megítélte.
5./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Dél-budai TMP Újbudai Tűzőrsége által írásban benyújtott részletes pályázatot befogadja, mely egész évi támogatásként 10.000.000.- Ft, azaz: Tízmillió forintot jelölt meg végösszegként azzal, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig finanszírozza azt.
6./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az Újbuda Sashegy Polgárvédő Egyesület    írásban benyújtott pályázatát mely végösszegként 4.030.000.- Ft azaz: Négymillió harmincezer forint keretösszeget határozott meg befogadja és a rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatást megadja.
7./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az Ötház Polgárőr Egyesület írásban beadott pályázatát befogadja, melynek végösszege 984.000.- Ft azaz: Kilencszáznyolcvannégyezer forint és a rendelkezésre álló pénzeszköz erejéig az igényelt támogatást megadja.
8./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a 2009. 01. 01. – 2011. 12. 31. terjedő időszakra szerződést köt a Szent-Királyi Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-vel. Szakértővel történő átvizsgálás után a szerződés tervezet módosításra kerülhet. Amennyiben a szerződés bármilyen okból kifolyólag nem köthető meg a Szent-Királyi Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-vel, abban az esetben a Lőrincz Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.-vel köt szerződést a Kuratórium.
9./KKK/2009. (I. 29.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 7 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a 2008. évi leltárt elfogadta.
10./KKK/2009. (II. 24.) sz. határozat:
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriuma 4 egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő napirendi pontokat fogadta el:
1. Az új Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója
2. Belső ellenőrzési vizsgálat megtárgyalása
 
powered by ICD 2000 Kft.