ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
Működés és gazdálkodás Nyomtatás E-mail
A fenti célokat és feladatokat az Alapítvány az induló vagyonával való okszerű gazdálkodással, valamint harmadik személyek által nyújtott - többek között a Közalapítványhoz csatlakozók - támogatásaiból valósítja meg.

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt céljai megvalósítására fordítja. A gazdasági eredmény bármilyen jogcímen - az Alapító részére - történő kivonása kizárt.

A Közalapítvány induló vagyonának 50%-a törzsvagyon, amelynek csak hozadéka használatható fel. Az e feletti induló vagyoni hányad felhasználásához az Alapítvány kezelő szervének (Kuratóriumának: lásd. 6. pont) kétharmados, minősített többségű határozata szükséges.

Az Alapítvány bármely tisztségviselője, szervezeti egysége és megbízottja közcélú adományokat csak a Kuratórium (kezelő szervezet) elnökének és egy tagjának írásbeli felhatalmazásával gyűjthet. A Közalapítványnak feltétel nélkül nyújtott pénzbeli támogatás elfogadásához a Kuratórium nyilatkozata nem szükséges.

A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

A Közalapítvány szervezete pártoktól független, sem közvetlenül, sem közvetve politikai tevékenységet nem folytathat, önkormányzati és országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat, pártokat nem támogathat és azoktól támogatást nem fogadhat el.

A Közalapítvány Alapító Okiratát, működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának a szabályait, beszámolóit az Újbuda című kerületi lapban jelenteti meg.

Az Alapítvány gazdálkodása során befektetési tevékenységet nem végezhet.

A működés és gazdálkodás további szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg, mely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.
 
powered by ICD 2000 Kft.