ujbuda.jpg
  
 
A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. félemelet 32.
Iroda nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 9:00-14:00
E-mail: info@11.kozbiztonsagaert.hu
Telefon: +36 1 381-1383

Bankszámlaszám: 11711034-20433134-00000000
Adószám:
18007844-2-43

Kuratórium
Az alapítványról
Tevékenységünk Nyomtatás E-mail
Budapest Főváros XI. kerületi Újbuda Önkormányzat Képviselő-testülete    1997. áprilisában fogadta el a Közbiztonsági Koncepciót.
Ez alapján a közbiztonság  iránti   szükséglet  közös   társadalmi   szükséglet, fenntartása a legszélesebb társadalmi közreműködést, összefogást igényli.
Ennek érdekében A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány:
 • Koordinálja a kerület közbiztonságának javításában érdekelt szervezetek, intézmények közti ez irányú tevékenységet, fokozva annak hatékonyságát és eredményességét.
 • Segítséget nyújt - elsősorban anyagi eszközökkel, szakmai tanácsadással - a XI. kerületi Rendőrkapitányságnak, hogy az mind magasabb színvonalon láthassa el feladatát.
 • Hozzájárul vagyoni eszközeivel a rendőrségi gépjármű állomány, továbbá a rendőrségi hírrendszer (rádió, személyi hívó rendszer) fejlesztéséhez.
 • Támogatást nyújt a Rendőrség személyi állományának munkáját elősegítő infrastruktúra (telefax, számítógépek, nyomtatók, másolók, egyéb technikai eszközök) megteremtéséhez és fejlesztéséhez.
 • Hozzájárni a Rendőrség személyi állományának jutalmazásához, a kiemelkedő munka ösztönzéséhez, hogy képzettségüknek megfelelően a köz érdekét szolgáló munkát végezzenek, s ne kényszerüljenek egyéb kiegészítő munkák végzésére.
 • Elősegíti a kerületi médián keresztül a Rendőrség új arculatának megteremtését és bemutatását.
 • Segítséget nyújt a XI. kerületi Tűzoltóparancsnokság munkáját elősegítő infrastruktúra (telefax, számítógépek, nyomtatók, másolók, egyéb technikai eszközök) megteremtéséhez és fejlesztéséhez.
 • Hozzájárul a Tűzoltóparancsnokság személyi állományának jutalmazásához, a kiemelkedő munka ösztönzéséhez.
 • Elősegíti a kerületi médián keresztül a Tűzoltóparancsnokság új arculatának megteremtését és bemutatását.
 • Együttműködik a kerületi polgárőr szervezetekkel a bűnmegelőzés hatékonysága érdekében, pénzügyi támogatást nyújtva részükre a Rendőrkapitány és a polgárőr szervezetek vezetőinek ajánlásai alapján.
 • Közreműködik az Újbuda 11 Kht. általános iskolai tanulók ön- és vagyonvédelem nevelésére elkészített programjának, valamint a bűnmegelőzést célzó gyermek- és ifjúságvédelmi programoknak a szervezésében és lebonyolításában.
 • Támogatást nyújt a kerületi nevelési-oktatási intézményeknek biztonsági technikai eszközök beszerzéséhez, fejlesztéséhez.

 
powered by ICD 2000 Kft.